رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:طبق تحقیقات و مطالعات،هر سال حدود ۴۰ هزار نفر در کشور به دلیل مواجهه با غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵ ) در هوا جان خود را از دست می دهند که این تعداد تقریبا معادل ۱۰ درصد کل موارد فوتی ها است.

بیشترین آسیب در هنگام رو به رو شدن با آلودگی هوا را افراد سالمند میبینند و جمعیت افراد سالمند در کشور رو به افزایش است.
و اگر آلاینده های هوا کنترل نشوند، آسیب پذیری کشور در این زمینه بیشتر می شود و در حقیقت تاب‌آوری ما به شدت در مواجهه با آلودگی هوا کاهش می یابد.
این مشکل علاوه بر به خطر انداختن سلامت و زندگی مردم،هزینه‌های زیادی نیز بر حوزه سلامت، به دلیل افزایش نیاز به خدمات و مراکز مراقبتی و بهداشتی که برای جمعیت تحت تاثیر انجام می‌شود، تحمیل می‌کند.

غلظت آلاینده های هوا در کشور رو به افزایش است و این موضوع بسیار نگران کننده است و با افزایش جمعیت سالمندان در سال های پیش رو در کشور میزان آسیب پذیری ما در مواجهه با آلودگی هوا نیز افزایش یافته است.

براساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده حدود ۹۰ درصد از جمعیت کل دنیا در مناطقی زندگی میکنند که متوسط غلظت سالانه ذرات معلق کوچک تر از دو و نیم میکرون (PM۲.۵) آنها بالاتر از مقادیر رهنمودی و استانداردها بوده است.

طبق گزارشات سازمان جهانی بهداشت (WHO)، در کل دنیا سالانه حدود هفت میلیون نفر در اثر بیماری‌های مرتبط به آلودگی هوای محیط آزاد و محیط داخل جان خود را از دست می‌دهند که از این تعداد حدود ۳.۷ میلیون مرگ مرتبط به آلاینده های هوای محیط آزاد است.