در اقدامی جدید در زمینه سلامتی و ایمنی ، اوشت در حال افزایش استفاده از پهپاد ها برای بازرسی محل کار است. افزایش آمار استفاده از پهپاد در مسائل نظامی دیده شده است اما حالا اوشا از کارفرمایان مجوز استفاده از پهپاد را در املاک آنها گرفته است.

سال گذشته اوشا اعلام کرده روش های دیگری برای استفاده از پهپاد ها در روند بازرسی در نظر گرفته است. اوشا حداقل ۹ بازرسی در سال ۲۰۱۸ و ۹ مورد بازرسی در سال ۲۰۱۹ را گزارش کرده است ، با این حال آنها تنها با اجازه کار فرمایان از پهپاد استفاده کردند آن هم در حوادثی که منطقه برای ورود بسیار خطرنک بوده است.

در حال حاضر تعیین این موضوغ به مدیران منطقه ای اوشا مربوط است. با این حال به گفته اوشا اگر هر منطقه ای میخواهد از این برنامه استفاده کند باید یک تیم بازرسی با پهپاد کامل و مدیر بازرسی منطقه ای ایجاد کند که شامل یک خلبان از راه دور در فرماندهی ، ناظر بازرسی و یک بازنگر مسلط بر مسائل ایمنی باشد.

اگر چه اوشا در حال حاضر با اجازه کارفرمایان ز پهپاد ها برای بازرسی استفاده میکند اما به دنبال گرفتن blanket public certificate از اداره هواپیمایی فدرال است تا دیگر نیازی به اجازه کارفرمایان نداشته باشد.

 

نکاتی هنگام بازرسی با پهپاد باید به آنها توجه شود

بازرسی با پهپاد بسیار دشوار است ، و بسیاری از کارمندان این امر را کاملاً بی علت می دانند ، اما این بازرسی می تواند برای کشف اطلاعات یا شواهد لازم از محل حیاتی باشد. اگرچه رد درخواست برای بازرسی با پهپاد ممکن است درک مسئله موافقت را ایجاد کند ، اما در موارد صدمات جدی ، لازم است که تا زمانی که یک افسر ایمنی ، نماینده قانونی و یک عضو مدیریت ارشد در محل حضور نداشته باشند ، رد درخواست را بررسی کنیم.

قبل از رضایت لازم به ذکر است:

● یک کارفرما باید محل کار خود در نظر بگیرد که آیا پرواز پهپاد ایمن است یا خطر صدمه به تجهیزات یا محصولات کاری را دارد

● یک کارفرما می تواند با اوشا در تهیه یک برنامه پرواز خاص کار کند و نسخه هایی از داده های جمع آوری شده را دریافت کند.

● در طول بازرسی معمولی اوشا ، نماینده کارفرما معمولاً بازرس را همراهی می کند ، که این امر در هنگام پرواز پهپاد امکان پذیر نیست.

 

باید دید که آینده بازرسی با پهپاد چه خواهد بود ، اما با وجود نگرانی های اولیه در مورد امنیت ، حفظ حریم خصوصی و موافقت ، این یک پیشرفت هیجان انگیز در HSE است