امروزه با وجود ماشین آلات و ابزارآلات فراوان در محیط های صنعتی باعث به خطر افتادن کارگران می شود و به همان طور که فناوری رو به افزایش است و استفاده از ماشین آلات،احتمال خطر را بالا میبرد و باعث بروز حوادث در محیط های کاری می شود پس نیاز به تجهیزات ایمنی هم افزایش می یابد.

ایمنی صنعتی علمی است که به شما کمک می کند در مقابل حوادثی که در محیط کار برایتان رخ می دهد با استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب از نیروی کار محافظت کرده و در این خصوص سرمایه گذاری می شود و این علم روز به روز درحال پیشرفت و توسعه یافتن در صنعت است.

برای تعریف دقیق و مناسبی از ایمنی می توان به دور بودن از خطر اشاره کرد که این عمل با ارائه خدمات ایمنی در محیط کار و در مکان ها مختلف امکان پذیر است و به صورت ساده تر می توان گفت که شرایطی را که منجر به آسیب رسیدن به کارکنان، تجهیزات ایمنی و یا باعث می شود مواد از بین برود؛که نتیجه آن کاهش کارایی می باشد را کنترل می نماید.

طبق تعریفی که در خصوص ایمنی داشتیم، مهندسی ایمنی شامل مقرراتی میباشد که کارفرما را مجبور به ارائه خدمات ایمنی از جمله کفش ایمنی و لباس کار (لباسکار) و دیگر تجهیزات ایمنی می کند تا محیطی امن و دارای آرامش برای کار کردن ایجاد شود و مواردی که در مهندسی ایمنی صنعتی مورد توجه قرار میگیرد :

۱- عوامل انسانی
۲- پیشگیری از حوادث
۳- طراحی و جانمایی دستگاه ها و تجهیزات
۴- مدیریت و راهبری ایمنی
۵-بازرسی
۶- آموزش

مهندسی ایمنی هم با گسترش علم توسعه یافته و حیطه فعالیت خود را در مواردی مانند: مدیریت خطر،مهندسی آتش سوزی،کنترل خطر،پیشگیری از خطرات و… توسعه و پیشرفت داده است.