گزارش های اخیر سازمان ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) باعث افزایش آگاهی از تأثیرات پدیده سوخت های فسیلی شده در انسان می شود. گزارش آنها برای سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که اقیانوس منجمد شمالی بهمراه ساکنانش امسال ضربه بزرگی را متحمل شده اند.

سرعت ذوب قطب شمال بیشتر از هر آن چیزی است که دانشمندان در ۲۰ سال گذشته آن را پیش بینی کرده بودند. در مقایسه با میانگین تقریبی ۲۰ سال پیش ، دمای آب سطحی ۱ تا ۳ درجه سانتی گراد افزایش یافته است. اکنون ، ممکن است دو درجه به نظر مشکل بزرگی نرسد ، اما در دریا های کارا و لاپتف که در قطب شمال هستند ، افزایش ناچیز گرما منجر به ذوب شدن یخ های دریا در زمان کوتاه شود.

اقیانوس تنها بخشی از قطب شمال نیست که تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار گرفته است ، زیرا این سرزمین امسال کمترین میزان بارش برف را تجربه کرده است. NOAA معتقد است که چشمه های آب گرم بیش از حد در سیبری و آتش سوزی شدید در سراسر کره زمین ، به ویژه در شمال روسیه ، به کمترین بارش برف قطب شمال در ۵۴ سال گذشته کمک کرده است. ورق یخ گرینلند مقدار بیشتری از یخ را نسبت به مدتی دیگر از دست داد ، اگرچه موفق شد تا با مدیریت به مقدار عظیم یخی که در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از دست داد برنگردد.

یک فرد عادی نمی تواند برای رفع این آمار نگران کننده کار زیادی انجام دهد ، اما آنچه مهم است آگاهی از آنچه اتفاق می افتد و توجه به روند آن است. اعتقاد بر این است که قطب شمال می تواند بازیابی شود. برای این که این اتفاق محقق شود ، اکنون باید تغییر آغاز شود.