در حالی که همه شرکت ها امیدوارند که هیچ حادثه ای در محیط کارشان رخ ندهد، اما این غیر واقع بینانه است زیرا صرف نظر از محیط کار و وظایف کارگران ، همیشه احتمال وقوع حادثه است.

 

گذاشتن وقت کافی برا گزارش و بررسی دقیق حوادث محل کار تاثیر بسیاری بر شناسایی عوامل موثر در آن حادثه و اقداماتی که می تواند برای جلوگیری از بروز موارد مشابه در آینده انجام شود ؛ امری حیاتی است.

با گزارش و تحقیق در مورد حوادث محل کار ، شما نه تنها از کارکنان محافظت می کنید بلکه در حال ارزیابی مراحل قانونی و مالی حوادثی که در محل کار شما رخ می دهد نیز هستید.

مراحلی که در ادامه به آن اشاره میشود برای گزارش و بررسی حوادث محیط کار توصیه میشوند.

سریع اقدام اقدام گزارش حادثه کنید

اگر در محل کار حادثه ای رخ داد ، مهم است که سریعاً دست به کار شوید تا علت اصلی را پیدا کنید. برای حوادث در مقیاس بزرگتر ، توصیه می شود که تیم تحقیق در مورد تصادفات ایجاد کنید تا آنها بتوانند موضوع را بیشتر بررسی کنند و علل و پیامدهای آن را بیابند.

یک تیم خوب بررسی سوانح ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • ناظران فوری
  • کارمندان با دانش کار
  • افسران ایمنی
  • کارشناسان خارج
  • نمایندگان دولت محلی
  • اعضای کمیته بهداشت و ایمنی
  • نمایندگان اتحادیه ، در صورت وجود

هنگام وقوع یک حادثه ،شخصی که مستقیماً در حادثه درگیر شده است یا ناظر فوری شخص باید گزارش تصادف را پر کند تا تمام جزئیات مربوط به چگونگی وقوع حادثه و آسیب های ناشی از آن را ثبت کند.

اگر حادثه به اندازه کافی جدی در نظر گرفته شود ، باید مطابق قوانین و مقررات قانونی به مقامات محلی گزارش شود. این نوع تصادفات شامل موارد فوتی ، صدماتی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند ، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی که نیاز به درمان فوری پزشکی دارد و انتشار گازهای گلخانه ای یا هر رویداد دیگری است که می تواند تأثیر جدی بر محیط زیست داشته باشد.

مراقبت از قربانیان و جمع آوری اطلاعات

پس از کشف حادثه ، بلافاصله بررسی کنید که آیا کارمندان به مراقبت پزشکی یا هر نوع مراقبت دیگری احتیاج دارند یا خیر.

پس از وقوع حادثه افراد مربوطه باید منطقه را ایمن کرده و تا آنجا که ممکن است اطلاعات را جمع آوری کنید.برای اطمینان از به دست آوردن حداکثر اطلاعات قابل استفاده صحنه را بررسی کنید و از شاهدان و افراد درگیر سوالات مربوطه را بپرسید.

همچین شما باید اطمینان حاصل کنید که کارکنان در هنگام وقوع حادثه از رفتار ها و کار های خطرناک خودداری کنند تا وضعیت را وخیم تر نکنند.

 برنامه ریزی کنید و یادداشت برداری کنید

هنگامی که حادثه را گزارش کردید و تحقیقات کاملی را انجام دادید ، شروع به کار بر روی طرحی کنید که شرکت شما اجرا کند و به شما در جلوگیری از سایر مسائل در آینده کمک کند.

گزارش دقیق تصادف و همچنین کلیه اقدامات انجام شده پس از حادثه را ثبت کنید. هنگام نوشتن گزارش تصادف ، حتماً تا آنجا که ممکن است اطلاعات زمینه ای برای کمک به تنظیم صحنه و همچنین شرح مفصلی از حادثه بنویسید. اگر یافته های قابل توجهی وجود داشت که هنگام بررسی با آنها روبرو شدید ، آنها را در گزارش خود یادداشت کنید ، و همچنین توصیه های خود را در مورد چگونگی جلوگیری از این حادثه یادداشت کنید.

گزارش را با خلاصه ای از آنچه رخ داده ، اقدامات پیگیری شده انجام شده و در آخر ، هر عکس ، یادداشت مصاحبه ، فیلم و غیره را که ممکن است به توضیح بیشتر وضعیت کمک کند ، گرد آورید.

Safeopedia خاطر نشان می کند که محاسبه هزینه ها یا حتی هزینه های احتمالی یک حادثه و گنجاندن آنها در گزارش نیز مهم است. این سوابق را حداقل برای سه سال یا مدت زمان مورد نیاز قانون نگه دارید