در روزمرگی انسان، زندگی بدون استرس معنا ندارد.

شاید خیلی وقت ها سعی کردیم که در زندگیمون استرس رو کمتر یا کنترل کنیم ولی همیشه بلخره بعد از مدتی سایه استرس دوباره روی زندگیمون افتاده‌.

در واقع ما نمیتونیم استرس رو کامل از زندگیمون حذف کنیم ولی میتونیم با ورزش،تغذیه سالم و تمرین های دیگه اون رو کنترل کنیم تا هم زندگی بهتر و هم بدنی سلامت تر داشته باشیم