صفحه مارو در اینستاگرام دنبال کنید

برای بستن ESC را بزنید

عرفان ابراهیم زاده

دانشجو کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی در دانشگاه علم و فرهنگ